ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Od 1.10.2020

Správcem osobních údajů je:

Le Dušan, DiS.

STAVEBNÍ ZÁSOBNÍK

Břežánská 388/3, 418 01  Bílina – Mostecké Předměstí

IČ: 09463607, plátce DPH

kontaktní údaje +420 702 013 390, e-mail: email:

info@stavebnizasobnik.czinfo@stavebnizasobnik.info

Webové stránky, kterých se zásady týkají:

www.stavebnizasobnik.info;www.stavebnizasobnik.cz;www.zasobnikprojektu.cz

Do 30.09.2020

Správcem osobních údajů je společnost Rapid Most spol. s r.o., se sídlem Marš. Rybalka 1020, 434 01  Most, IČ:25045393, DIČ: CZ25045393, je od 1. ledna 1999 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14729.

Kontaktní údaje správce: +420 417 639 231, email: info@zasobnikprojektu.cz

Webové stránky, kterých se zásady týkají:

www.stavebnizasobnik.cz; www.zasobnikprojektu.cz; www.rapidmost.cz

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Ochrana osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob, a zejména podniků vytvořených jako právnické osoby, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby. 

III. Zdroje osobních údajů

 • Přímo od subjektů údajů (registrace do členských sekcí, online nákupy, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky apod.)

IV. Kategorie osobních údajů

 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ, DIČ)
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo)
 • Adresní údaje (např. poštovní adresa)
 • Další údaje nezbytné na poskytnuté službě

V. Kategorie příjemců osobních údajů

 • Zaměstnanci a spolupracovníci, klienti využívající službu technické a marketingové podpory

VI. Účel zpracování osobních údajů

 • Pro poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace školení, webinářů
 • Přímý marketing pro zasílání obchodních novinek
 • Pokročilý marketing pro zasílání nabídek třetích osob na základě souhlasu po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu
 • Pro fungování webových stránek používáme cookies, které jsou dále zpracovány podle účelu Služby Google Analytics

VII. Doba zpracování osobních údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 5 let

VIII. Práva subjektů údajů

 • V souladu s čl.12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na:

Právo na sdělení, jako Vaše osobní údaje správce zpracovává, právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo požadovat opravu Vašich osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, bude-li to možné, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl.I.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů budou tyto změny publikovány na www stránkách. Doporučujeme pravidelně kontrolovat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020

Aktualizace dne 26.4.2021